Starten in groep 1

De instroom van vierjarigen is heel divers. Sommige kleuters hebben nauwelijks kennis gemaakt met taal en rekenactiviteiten en andere kleuters kunnen lezen en rekenen als 7 jarigen.

 

Het contact in stappen

Om beter tegemoet te kunnen komen aan deze verschillen zoeken we bij de start op de basisschool direct het contact met ouders. Stapsgewijs ziet dat er zo uit:   

  1. Na een kennismakingsgesprek en een bezoek aan de school kunt u uw kind inschrijven op PCBO De Gong. U ontvangt een bevestiging van inschrijving van de leerlingadministratie.
  2. Zes weken voor de vierde verjaardag wordt de kleuter uitgenodigd voor 3 ‘wen’- momenten. Met ouders van kinderen die in juni/juli of december vier jaar worden spreken we af dat zij na de zomer- of kerstvakantie starten.
  3. Bij het eerste ‘wen’- moment ontvangen de ouders praktische schoolinformatie en de beginkenmerkenlijst.
  4. Na de eerste schooldag bespreekt de leerkracht het verloop van de dag met ouders en maakt tevens een afspraak voor een gesprek over de beginkenmerkenlijst.
  5. Na zes weken vindt dit startgesprek met ouders en de leerkracht plaats.

 

Een vragenlijst

Aan de hand van een vragenlijst delen ouders en de leerkracht na enkele weken hun ervaring en informatie m.b.t. de sociaal- emotionele ontwikkeling en de cognitieve (= de verstandelijke) ontwikkeling. Ouders zijn immers expert van hun eigen kind. Vervolgens wordt in overleg bekeken op welke terreinen van spelmateriaal en speel- leerhoeken de aansluiting bij de ontwikkeling van het kind wordt gevonden. Zo voorkomen we dat begaafde kleuters zich aanpassen aan de groepsnorm en stimuleren we de reken- en taalontwikkeling van alle kinderen.

 

 

Praktisch

Hier vindt u een aantal praktisch zaken met betrekking tot het starten in groep 1.

Meer praktische zaken vindt u hier.

Inloop

De dag begint met een inloop waarbij de juf materiaal heeft klaargezet op de tafels. Ouders helpen hun kind even opstarten en nemen dan afscheid. Tijdens de inloop heeft de leerkracht de tijd om een activiteit met een kleine groep te doen. Daarna begint de dag in de kring, waarna de kinderen d.m.v. het planbord kiezen wat ze gaan doen tijdens het spelen en werken. Er zijn verplichte activiteiten en activiteiten die kinderen zelf mogen kiezen. Na het eten en drinken is er tijd om buiten te spelen of te gymmen in het speellokaal.  

 

Eten en drinken

Uw kind neemt elke dag een rugzak mee met daarin twee bekers met drinken, iets te eten voor halverwege de ochtend en brood voor tussen de middag. Geef niet te veel mee en het liefst iets gezonds. Op vrijdag is het groente en fruit dag, bij ons bekend als de gruitdag. Op deze dagen nemen alle kinderen een stuk groente of fruit mee voor in de kleine pauze. Er ligt een schriftje naast de lokaaldeur, waar u kort bijzonderheden in kunt schrijven die goed zijn voor de leerkracht om te weten. Bijv. als opa en oma het kind op komen halen i.p.v. uzelf.  

Zindelijk zijn

Het is goed om te weten dat wij ervan uitgaan dat uw kind zindelijk is als het naar school gaat. Natuurlijk kan er een keer een ongelukje gebeuren. Op school zijn droge kleren aanwezig. Als een kind een natte broek heeft, verschonen we dat. Mocht uw kind per ongeluk in de broek hebben gepoept, dan bellen we u op om uw kind op te komen halen, zodat u het kind thuis goed kan verschonen.