Inspirerend, eigentijds onderwijs!

Een moderne, open christelijke basisschool.

PCBO De Gong is een basisschool aan de Koperslagersdonk met ongeveer 235 leerlingen verdeeld over tien groepen, waaronder een peutergroep. De school heeft op de begane grond en op de eerste etage een grote centrale ruimte waarin wordt samengewerkt en geleerd. De sfeer van deze school kenmerkt zich door laagdrempeligheid en saamhorigheid. Voor- en naschoolse opvang is goed en veilig geregeld en vindt plaats binnen het eigen schoolgebouw. Tevens worden er naschoolse activiteiten aangeboden, zoals muziekles en typles. 

 

Onze school

Kanjertraining

Het welbevinden bij kinderen vergroten en sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag voorkomen.

Kanjertraining

IPC

 Een curriculum dat elke school, leerkracht en kind kan helpen waardevoller te leren en leerlingen '21st century skills' bijbrengt.

Onderwijs

Tablets

Inzet van tablets om vaardigheden voor de banen van de toekomst te ontwikkelen!

Coöperatief leren

Leerlingen zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen leren, maar ook voor het leren van de groepsgenoten. Ze kunnen alleen succes behalen als ze met elkaar samenwerken.

Coöperatief leren

nieuws