Menu

Onze missie & visie

DSCF6511 Edit hires

Onze visie

Onze visie op ‘goed onderwijs in een moderne samenleving’ hebben wij vertaald in ons motto 'Ruimte voor talent!'. Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talent. Dat betekent dat het onderwijs op onze school goed, veelzijdig en inspirerend is, om zo tegemoet te komen aan verschillen. Die verschillen tussen leerlingen en teamleden vinden wij waardevol! Wanneer veiligheid, vertrouwen en respect de basis zijn, kun je daar juist veel van leren.

Naast het overbrengen van kennis willen wij de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd, helpen en uitdagen zich te ontwikkelen tot zelfstandige jonge mensen die goed kunnen samenwerken. Wij willen hen met respect voor medemens en zijn omgeving voorbereiden op een goed functioneren in de toekomstige maatschappij. We leren de kinderen zich een kritische houding eigen te maken en na te denken over wat ze vinden. Hierbij is de christelijke identiteit voor onze school een leidraad.

Onze kernwaarden

“In een veilige omgeving vanuit vertrouwen samenwerken aan goed en inspirerend onderwijs!”

In deze zin liggen onze waarden besloten. Na een fusie is het extra belangrijk veel aandacht te hebben voor schoolcultuur en het pedagogisch klimaat. Door middel van de Kanjertraining werken we actief aan een veilig en vertrouwd schoolklimaat voor kinderen, teamleden én ouders!

 

Daarnaast is samenwerken een belangrijk uitgangspunt van onze school. Wij vinden dit een belangrijke competentie, die we de kinderen graag willen meegeven voor hun verdere loopbaan. Met coöperatieve structuren proberen we tegemoet te komen aan verschillende leerstijlen, willen we ervoor zorgen dat alle kinderen actief betrokken zijn bij het leerproces en oefenen in samenwerken. Coöperatieve structuren dragen bij aan inspirerend onderwijs.

Inspirerend onderwijs zorgt voor een grote betrokkenheid van kinderen. Daardoor gaan zij zich als vanzelf ontwikkelen, omdat zij nieuwsgierig zijn. De inzet van tablets in ons onderwijs is een middel om kinderen vaardigheden te laten ontwikkelen, die zij nodig hebben in hun toekomstige banen. Het draagt bij aan kwalitatief beter onderwijs en sluit goed aan bij de hedendaagse belevingswereld van kinderen. Voor de beleidsplanperiode 2019-2023 hebben wij de volgende vijf uitgangspunten geformuleerd:

DSCF6094 hires

Samen werken aan één school!

In de verbinding met elkaar als leerlingen, ouders en team werken we vanuit de gezamenlijke visie aan PCBO De Gong. We willen dat iedereen zich thuis voelt bij de nieuwe Gong. Daarom is dit na de fusie één van onze speerpunten.

Trots op onze school

Met aandacht voor de identiteit werken we aan en borgen we een goede basiskwaliteit van ons onderwijs. Als team, leerlingen en ouders zijn we trots op PCBO De Gong. We willen de ontwikkelingen van de afgelopen jaren verdiepen en borgen. Trots op onze school, dat houden we vast!

DSCF5984 hires

Inspirerend onderwijs!

Ruimte voor talent betekent inspirerend onderwijs. De school heeft de ambitie om door te groeien naar Integraal Kind Centrum. Dat betekent dat wij inzetten op effectief gebruik van het vernieuwde gebouw van PCBO De Gong. Talenten van kinderen, leerkrachten en ouders worden op optimale wijze benut t.b.v. de kwaliteit van het onderwijs. De relatie tussen ICT en onderwijs is een belangrijke ontwikkeling waar wij proactief mee omgaan. Kinderen verschillen van elkaar, ook in de manier waarop zij leren. PCBO De Gong maakt optimaal gebruik van deze verschillen door te werken met o.a. coöperatieve werkvormen.

DSCF6170 hires

Een veilig en vertrouwd schoolklimaat voor iedereen!

Leerlingen, leerkrachten en ouders ervaren en werken zichtbaar samen aan een veilig pedagogisch klimaat waarbij op een adequate manier wordt omgegaan met pestgedrag. We willen hierbij een veilig en vertrouwd schoolklimaat bereiken voor een ieder die bij de school hoort. De principes van de Kanjertraining vormen hiervoor de basis. Er zijn duidelijke afspraken omschreven in het gedragsprotocol van de school.

DSCF6031 hires

Gedragsprotocol

Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier en vanuit vertrouwen en veiligheid naar school kunnen gaan en dat leren en werken leuk is. Voor een goede sfeer zijn duidelijke regels en afspraken nodig. We hanteren hiervoor een aantal basisafspraken. 

Deze basisafspraken gelden voor iedereen: 

 • Spreek met respect over je ouders. Uiteindelijk bepalen jouw ouders wat wel en niet kan.
 • Spreek met respect over je school. Uiteindelijk bepalen de leerkrachten wat wel en niet kan op school. 
 • Spreek met respect over je klasgenoten. Beheers jezelf. Blijf fatsoenlijk. Daar kom je het verst mee. Je juf/meester is hiervoor het aanspreekpunt als dit moeilijk voor je is.    
 • Spreek met respect over jezelf. Ook jij mag er zijn. Als je daaraan twijfelt, spreek dan met je ouders en/of je juf/meester.     
 • Beheers je op social media. Gedraag je.   
 • Stoeien kan, als je het samen wilt. Pijn hoort daar niet bij   
 • Verzin iets positiefs voor jezelf en anderen als je je verveelt.   
 • Pest je omdat je bang bent zelf gepest te worden? … Dan stop je daar mee!   
 • Word je gepest? Praat er dan thuis en op school over.
  Houd het niet geheim en kies de witte pet om er over te praten.  

Bovenstaande afspraken zijn terug te vinden in het gedragsprotocol. Zo werken we aan een veilig en vertrouwd schoolklimaat voor iedereen!

Gedragsprotocol