Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De overheid wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal (basis) onderwijs. In Apeldoorn werken de elf besturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs samen, om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven.  

 

Passende onderwijsplek

Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. In eerste instantie op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning en anders op een andere school in het regulier of speciaal (basis) onderwijs, die de juiste ondersteuning kan bieden.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Wanneer extra ondersteuning aan de orde is, zal de leerkracht dit altijd met u als ouder bespreken. Als extra ondersteuning nodig is, wordt dit overlegd met de intern begeleider en gedragswetenschapper van de school. Verder kan de school afstemmen met de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige die vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) aan de school verbonden zijn.

Voor uitgebreide informatie, inclusief de werkroutes, verwijzen wij naar de website van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn PO.  

Samenwerkingsverband