Passend onderwijs

Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs, passend bij wat hij of zij nodig heeft. Dat heet passend onderwijs. Zoveel mogelijk kinderen gaan naar een reguliere basisschool, ook wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Alleen wanneer het écht nodig is, gaat een kind naar speciaal (basis)onderwijs.

 

Passende onderwijsplek

Alle scholen hebben zorgplicht. Meld u uw kind bij onze school aan dan kijken wij of wij uw kind kunnen ondersteunen, eventueel met extra ondersteuning (vanuit onze intern begeleider of een gedragswetenschapper) of dat een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs beter past. Dit bepalen we aan de hand van gesprekken met u en met evt. andere gegevens en informatie van vorige scholen, wanneer van toepassing)..

Centrum voor Jeugd en Gezin

Wanneer extra ondersteuning aan de orde is, zal de leerkracht dit altijd met u als ouder bespreken. Als extra ondersteuning nodig is, wordt dit overlegd met de intern begeleider en gedragswetenschapper van de school. Verder kan de school afstemmen met de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige die vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) aan de school verbonden zijn.

Samenwerkingsverband

In Apeldoorn werken schoolbesturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs nauw samen in een Samenwerkingsverband. Wanneer onze school niet kan bieden wat uw kind nodig heeft of we vragen hebben over de begeleiding van een kind, nemen we contact op met het Samenwerkingsverband. Als school delen we hier kennis en overleggen we met elkaar. Ook winnen we hier advies in of kunnen we bijvoorbeeld een orthopedagoog of psycholoog inzetten om de juiste ondersteuning voor een kind te bepalen. Zo werken we samen aan de beste ondersteuning voor ieder kind.

Zie voor meer informatie: www.swvapeldoornpo.nl of www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs.

 

Samenwerkingsverband

Logopedie

In ons Kindcentrum bestaat de mogelijkheid om uw kind logopedische therapie te laten volgen. Gebleken is
dat het voor sommige leerlingen een te zware belasting vormt om dit nog na schooltijd te laten plaatsvinden en bovendien bestaat daartoe niet altijd de mogelijkheid. De logopedie kan op deze manier beter geïntegreerd worden in de totale zorg van de school. Kindcentrum de Gong heeft deze zorg uitbesteed aan De Praatmaat Groep (sinds 1989).


Logopedist Sanne Westerneng is elke dinsdag op school aanwezigZij verzorgt zowel het onderzoek als de behandeling van problemen
op het gebied van spraak, taal, stem, mondmotoriek en gehoor in een daartoe speciaal ingerichte logopedieruimte. Sanne is een ervaren logopedist. Zij is kwaliteitsgeregistreerd en allround opgeleid met verschillende specialisaties. Voor vragen en/of advies kunt u geheel vrijblijvend bij haar terecht op de Gong.

Behandeling geschiedt uitsluitend op indicatie en verwijzing van uw
huisarts of specialist. Logopedie zit in het basispakket en wordt geheel
of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie
over o.a. de vergoeding kunt u terecht op de website:
www.depraatmaatgroep.nl

Aanmelden voor logopedie kan via het aanmeldformulier (verkrijgbaar op
school) of online via de website, of door contact op te nemen met onze
logopediste:

Sanne van Westerneng

Logopedist De Praatmaat Groep
Tel.: 06 39761568
Mail: sannevw@depraatmaatgroep.nl
Werkdagen: ma, di, wo, vr

DE PRAATMAAT GROEP
info@depraatmaatgroep.nl
06-12988729