Kanjertraining

In alle groepen schenken we aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Vanaf schooljaar 2015-2016 zijn alle teamleden geschoold in de Kanjermethodiek en gaan we onder begeleiding van een specialist van de IJsselgroep toe werken naar het worden van een Kanjerschool!  

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Met deze training streven we de volgende doelen na:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Gedragsprotocol

Eén van de uitgangspunten van onze school is dat kinderen met plezier en vanuit vertrouwen en veiligheid naar school kunnen gaan en dat leren en werken leuk is. Voor een goede sfeer zijn duidelijke regels en afspraken nodig. We hanteren hiervoor een aantal basisafspraken. 

 

 

 

Deze basisafspraken gelden voor iedereen: 

1. Spreek met respect over je ouders. Uiteindelijk bepalen jouw ouders wat wel en niet kan.

2. Spreek met respect over je school. Uiteindelijk bepalen de leerkrachten wat wel en niet kan op school. 

3. Spreek met respect over je klasgenoten. Beheers jezelf. Blijf fatsoenlijk. Daar kom je het verst mee. Je juf/meester is hiervoor het aanspreekpunt als dit moeilijk voor je is.    

4. Spreek met respect over jezelf. Ook jij mag er zijn. Als je daaraan twijfelt, spreek dan met je ouders en/of je juf/meester.     

5. Beheers je op social media. Gedraag je.   

6. Stoeien kan, als je het samen wilt. Pijn hoort daar niet bij   

7. Verzin iets positiefs voor jezelf en anderen als je je verveelt.   

8. Pest je omdat je bang bent zelf gepest te worden? … Dan stop je daar mee!   

 

Word je gepest? Praat er dan thuis en op school over.
Houd het niet geheim en kies de witte pet om er over te praten.  

Bovenstaande afspraken zijn terug te vinden in het gedragsprotocol.
Zo werken we aan een veilig en vertrouwd schoolklimaat voor iedereen!

Gedragsprotocol