Creatieve vorming

Taal, lezen, rekenen en spelling zijn belangrijke vakken. Daarnaast is de creatieve vorming van kinderen een belangrijk speerpunt van onze school. Ook hierbij streven we kwaliteit na. De creatieve vakken worden zo veel mogelijk geïntegreerd binnen de thema's van IPC aangeboden. 

Ontdekken, samenwerken, leren en presenteren kenmerken deze organisatievorm. We sluiten een thema af met een presentatie. Een aantal keer per jaar worden hiervoor de ouders van de school uitgenodigd.