Aanmelden

Aanmelden voor de peutergroep

Het aanmelden van uw kind voor de peutergroep gaat via stichting Dok13, zij verzorgen de administratie en financiën van de opvang van onze school. Aanmelden kan digitaal. Klik hier voor een link naar de aanmeldpagina.

Aanmelden voor de school

4 -jarigen

U wilt uw kind aanmelden voor onze school? Dank u wel voor het vertrouwen in ons, onze school en in ons onderwijs.

De basisscholen van de schoolbesturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep zijn in 2022 overgegaan op een gezamenlijke vorm van aanmelding en plaatsing voor toekomstige vierjarigen. Hiermee komt een einde aan de verschillende regelingen per wijk of school. Voor kinderen die vanaf 1 mei 2019 geboren zijn, geldt dit.

Door deze nieuwe manier van aanmelding en plaatsing heeft elk kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basisschool van voorkeur. Kinderen kunnen zo veel mogelijk in de omgeving van hun huis naar een basisschool en ouders kunnen elke basisschool in Apeldoorn kiezen. 

Toelatingsbeleid Basisonderwijs Apeldoorn

Aanmelden vanaf maart 2022 

In maart 2022 hebben alle ouders met een kind geboren tussen 1 mei 2019 en 31 augustus 2019 het aanmeldformulier en informatie over het aanmelden en plaatsen ontvangen.  Aanmelden doet u door het aanmeldformulier bij de school van eerste voorkeur in te leveren. Als onze school uw eerste keuze is, levert u het aanmeldformulier bij ons in. 

Digitaal aanmelden kan ook. Dit gaat via het digitale aanmeldformulier op www.basisscholenapeldoorn.nl.  
Uw aanmelding komt dan automatisch terecht bij uw eerst opgegeven school van voorkeur. 
Wanneer er al een oudere broer of zus op onze school zit, heeft uw jongere kind een plaatsgarantie bij ons.  

Altijd (opnieuw) aanmelden! 
U meldt uw kind altijd (opnieuw) aan, óók als u in het verleden uw kind al had aangemeld op een basisschool. Dat geldt ook voor een kind waarvan een oudere broer of zus op onze school zit. Alleen op deze manier weten wij voor hoeveel kinderen een plaats gereserveerd moet worden.  

Als u over een schriftelijk bewijs beschikt waaruit blijkt dat wij u in het verleden een plaats hebben toegezegd, bent u verzekerd van deze plaats wanneer u voor onze school kiest. Lever dan bij het aanmeldformulier het schriftelijk bewijs van de toegezegde plaats in.  

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar www.basisscholenapeldoorn.nl. Hier verschijnt regelmatig informatie over de nieuwe werkwijze. Vanaf half maart 2022 kunt u met uw vragen over het toelatingsbeleid ook terecht bij de helpdesk.

Aanmelden voor de school

Zij-instromers

Het is mogelijk om in verband met bijvoorbeeld een verhuizing uw kind aan te melden op De Gong. We hebben echter niet in alle groepen ruimte.

Voor het schooljaar 2021-2022 moeten wij helaas aangeven dat er geen plek is voor nieuwe aanmeldingen voor de groepen 1, 2, 3, 6 en 7. Voor deze groepen is de maximale groepsgrootte bereikt. 

Voor de meest recente informatie kunt u contact opnemen met de directeur, Sanne Veltman.

Kindcentrum PCBO De Gong
t.a.v. mw. Sanne Veltman
Koperslagersdonk 4-6
7326 HM Apeldoorn

055-5422293