Ingeschreven, wat nu?

Tussen het moment van aanmelden en daadwerkelijk starten van uw kind op school zit vaak een langere periode. 

Nadat u het formulier hebt ingeleverd bij school, ontvang u een bevestiging van inschrijving van de leerlingafdministratie.

Om in de tijd tot de start in groep 1 op de hoogte te blijven van alle zaken op school kunt u ons online volgen

  • Iedere maand komt er een nieuwe "Gonggeluiden'" uit. Middels deze nieuwbrief informeren wij ouders over alle belangrijke zaken omtrent ons Kindcentrum.
  • Ook kunt u ons volgen op Facebook en Instagram.

 

 

Wennen

Vlak voordat uw kind vier wordt, mag hij/zij komen wennen in de nieuwe groep. De groepsleerkracht neemt contact met u op om drie wen-momenten af te spreken. Vanaf de vierde verjaardag is uw kind iedere dag welkom op school. Met ouders van kinderen die in december of juli vier jaar worden stemmen we een geschikt startmoment af gezien de drukke decemberperiode en aankomende zomervakantie.