Even voorstellen

De school telt ongeveer 210 leerlingen, verdeeld over 9 groepen én een peutergroep. Een team van 20 talentvolle leerkrachten geeft les aan onze kinderen. Naast de gedreven leerkrachten en pedagogisch medewerkers werkt er ook een aantal mensen met een ondersteunende functie.

De directeur is verantwoordelijk voor het onderwijskundig, financieel en voor het personeelsbeleid van de school. Zij wordt daarbij ondersteund door een team van specialisten.

Naast de functie van leerkrachten, kennen we ook de functie van intern Begeleider. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorgstructuur van de school. Een aantal leerkrachten heeft een verdiepende opleiding gedaan en zich gespecialiseerd in een vak of deelgebied binnen het onderwijs. Zo hebben wij een rekenspecialist, een gedragsspecialist, een specialist begaafdheid en twee taalspecialisten.

Elke leerkracht heeft, naast het werken in de groep met kinderen, zijn of haar eigen taak binnen de school. Er is veel samenwerking met ouders op allerlei gebied. Waar mogelijk worden ouders als hulpouder ingezet.

Juf Sanne

Directeur

 

Juf Stephanie

Intern Begeleider

Rekenspecialist

Meester Berend

Leerkracht groep 8

Vakleerkracht gym

Juf Rinske

Leerkracht groep 8

 

Meester Johan

Leerkracht groep 7

Leerkracht groep 4

 

Juf Lise

Leerkracht groep 7

Juf Mirjam

Leerkracht groep 6

Leesspecialist

Juf Marlies

Leerkracht groep 6

Leerkracht groep 5

Gedragsspecialist

Juf Saskia

Leerkracht groep 5

Meester Erik

Leerkracht groep 4

Juf Fiona

Leerkracht groep 3

Unitleider

Juf Elzelien

Leerkracht groep 3

Taalspecialist

Juf Karlijn

Leerkracht groep 1/2

Juf Karlijn

Leerkracht groep 1/2

Lift

Juf Marianne

 Leerkracht groep 1/2

Juf Carmen

Pedagogisch medewerker peutergroep en BSO

Juf Nicole

Pedagogisch medewerker peutergroep en BSO

Juf Mariska

Pedagogisch medewerker peutergroep en BSO

 

juf Laura

Pedagogisch medewerker peutergroep en BSO

Juf Myrthe

Pedagogisch medewerker peutergroep en BSO

Meester Ronald

ICT-specialist

Juf Demi

Leerkrachtondersteuner

Wij vinden het belangrijk om mee te bouwen aan de toekomst van het onderwijs. Dat doen we onder andere door ieder jaar aan studenten de gelegenheid te bieden om in onze school stage te komen lopen. Dit geldt zowel voor PABO studenten als voor MBO studenten. Wij zijn een Erkend leerbedrijf voor MBO-studenten.