Even voorstellen

De school telt ongeveer 210 leerlingen, verdeeld over 8 groepen én een peutergroep. Een team van 20 talentvolle leerkrachten geeft les aan onze kinderen. Naast de gedreven leerkrachten en pedagogisch medewerkers werkt er ook een aantal mensen met een ondersteunende functie.

De directeur is verantwoordelijk voor het onderwijskundig, financieel en voor het personeelsbeleid van de school. Zij wordt daarbij ondersteund door een team van specialisten.

Naast de functie van leerkrachten, kennen we ook de functie van intern Begeleider. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorgstructuur van de school. Een aantal leerkrachten heeft een verdiepende opleiding gedaan en zich gespecialiseerd in een vak of deelgebied binnen het onderwijs. Zo hebben wij een rekenspecialist, een gedragsspecialist, een specialist begaafdheid en twee taalspecialisten.

Elke leerkracht heeft, naast het werken in de groep met kinderen, zijn of haar eigen taak binnen de school. Er is veel samenwerking met ouders op allerlei gebied. Waar mogelijk worden ouders als hulpouder ingezet.

Juf Sanne

Locatieleider

Meester Ronald

ICT-specialist

Juf Hilde

Leerkracht groep 8

Rekenspecialist

Juf Irma

Leerkracht groep 8

Specialist IPC

Juf Marlies

Leerkracht groep 7

Gedragsspecialist

Juf Elzelien

Leerkracht groep 7 en groep 3

Taalspecialist

Juf Stephanie

Leerkracht groep 6 

Rekenspecialist

 

Juf Joke

Leerkracht groep 6

Specialist Kanjertraining

Juf Regina

Leerkracht groep 5 

Juf Loes

Leerkracht groep 5

 

 

Juf Ina

Leerkracht groep 4

Taalspecialist

Juf Mirjam

Leerkracht groep 4

Specialist lichte ondersteuning

Juf Izanne

Leerkracht groep 3

Juf Marianne

Leerkracht groep 3

 

Juf Saskia

Leerkracht groep 1/2a

Juf Mieke

Leerkracht groep 1/2a

 

Juf Karlijn

Leerkracht groep 1/2b

Juf Charissa

Intern begeleider ad interim

Zorgspecialist

 

Meester Erik

 Leerkrachtondersteuner

Juf Janny

Administratief medewerker

Juf Xandra

Pedagogisch medewerker peutergroep en BSO

Onderwijsassistent i.o.

Juf Mariska

Pedagogisch medewerker peutergroep en BSO

 

juf Demi

Pedagogisch medewerker peutergroep en BSO

 

Juf Myrthe

Pedagogisch medewerker BSO

Juf Romy

Pedagogisch medewerker peutergroep en BSO

Juf Charlotte

Pedagogisch medewerker peutergroep en BSO

Wij vinden het belangrijk om mee te bouwen aan de toekomst van het onderwijs. Dat doen we onder andere door ieder jaar aan studenten de gelegenheid te bieden om in onze school stage te komen lopen. Dit geldt zowel voor PABO studenten als voor MBO studenten. Wij zijn een Erkend leerbedrijf voor MBO-studenten.