Praktisch

Praktische informatie over Kindcentrum PCBO De Gong vindt u hier. Te denken valt aan schooltijden, vakanties, schoolgids en andere downloads.

 

Schooltijden

Maandag      08.30 - 14.30 uur

Dinsdag        08.30 - 14.30 uur 

Woensdag    08.30 - 12.30 uur

Donderdag   08.30 - 14.30 uur

Vrijdag          08.30 - 14.30 uur

Vakanties en studiedagen

Vakanties 2019-2020

 • Herfstvakantie 19 t/m 27 oktober
 • Kerstvakantie 21 december t/m 5 januari
 • Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 1 maart
 • Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 10 en 13 april
 • Meivakantie 25 april t/m 10 mei
 • Hemelvaart 21 en 22 mei
 • Tweede Pinksterdag 1 juni
 • Zomervakantie 18 juli t/m 30 augustus

Studiedagen - kinderen groep 1 t/m 8 vrij

 • 31 oktober
 • 6 december
 • 14 april
 • 2 juni

 

 

Extra vrije dagen groep 1/2

 • 20 september
 • 18 oktober
 • 29 november
 • 20 december
 • 31 januari
 • 21 februari
 • 17 april, alleen de middag
 • 24 april
 • 19 mei
 • 11 juni, alleen de middag
 • 19 juni
 • 17 juli