Praktisch

Praktische informatie over Kindcentrum PCBO De Gong vindt u hier. Te denken valt aan schooltijden, vakanties, schoolgids en andere downloads.

 

Schooltijden

Maandag      08.30 - 14.00 uur

Dinsdag        08.30 - 14.00 uur 

Woensdag    08.30 - 14.00 uur

Donderdag   08.30 - 14.00 uur

Vrijdag          08.30 - 14.00 uur

Vakanties en studiedagen

Vakantieplanning 2022 – 2023

 • Herfstvakantie 22 oktober t/m 30 oktober 2022 
 • Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 
 • Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart 2023 
 • Goede Vrijdag 7 april
 • Tweede Paasdag 10 april
 • Koningsdag 27 apr
 • Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
 • Hemelvaartsdag 18 - 19 mei
 • Tweede Pinksterdag 29 mei
 • Zomervakantie 8 juli t/m 20 augustus 2023

 

Studiedagen - kinderen groep 1 t/m 8 vrij

 • Woensdag 14 september 2022
 • Maandag 5 december 2022
 • Donderdag 23 februari 2023
 • Vrijdag 24 februari 2023
 • Dinsdag 27 juni 2023

 

 

Extra vrije middagen

 • vrijdag 2 december 2022 groep 1 en 2 's middags vrij
 • vrijdag 23 december 2022 groep 1 t/m 8 's middags vrij
 • vrijdag 23 juni 2023 groep 1 en 2 's middags vrij
 • vrijdag 7 juli 2023 groep 1 t/m 8 's middags vrij