Kindcentrum

Kindcentrum De Gong biedt onderwijs en opvang aan, in één gebouw, voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Binnen de leefgemeenschap van het Kindcentrum spelen, leren en ontmoeten kinderen, ouders en team elkaar. Het totaalaanbod van onderwijs, de peutergroep en opvang voor en na schooltijd creëert een doorgaande lijn in onderwijs, opvang , muziek en ontspanning. Binnen ons Kindcentrum werken we nauw samen met een aantal externe zorgpartners. 

 

Buitenschoolse opvang

Bij Kindcentrum PCBO De Gong kunt u van maandag t/m vrijdag terecht voor voorschoolse(VSO) en naschoolse opvang(BSO). De voorschoolse opvang is geopend vanaf 7.15 uur tot 08.30 uur. De naschoolse opvang start na schooltijd en sluit om 18.30 uur. De BSO is geopend gedurende 48 weken per jaar en gedurende de studiedagen van de school. Het is mogelijk een aanvullend opvangcontract af te sluiten voor de overige 4 weken. Ook is het mogelijk alleen een vakantieopvang af te nemen. Dit is overigens ook inclusief studiedagen van de school.

Ons uitgangspunt is dat de kinderen zo veel mogelijk kunnen kiezen wat ze willen gaan doen. Ze geven tenslotte invulling aan hun vrije tijd. De ruimtes zijn uitdagend ingericht zodat er veel te kiezen valt: ontdekken, knutselen, vrij spel of sporten en bewegen buiten of in het speellokaal. Daarnaast bieden we rondom een thema activiteiten aan waarbij de kinderen hun talenten op verschillende gebieden in kunnen zetten.

Aanmelden

De medewerkers zijn zowel in de kinderopvang als binnen de school inzetbaar, bijvoorbeeld tijdens sportlessen of tijdens de talentenmiddagen. Kinderen komen zo steeds vertrouwde gezichten tegen. De Kanjertraining is verweven met de cultuur van het kindcentrum en draagt bij aan een eenduidige aanpak.

Wilt u meer lezen over de buitenschoolse opvang, lees dan ons pedagogisch werkplan

Ouders/verzorgers zijn en blijven altijd als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Echter, een deel van de opvoeding vindt meer en meer buiten het gezin plaats. Kindcentrum De Gong en ouders/verzorgers zijn elkaars partner als het gaat om de opvoeding, het leerproces en het welbevinden van kinderen. Het is belangrijk dat er een goed contact en een goede communicatie is met de ouders/verzorgers. Op die manier kan Kindcentrum De Gong een verlengstuk van het gezin zijn.

Externe partners

Door intensieve contacten met verschillende partners is het mogelijk
om binnen ons kindcentrum een totaalaanbod te creëren.

Dok13

Onze school heeft in samenwerking met kinderopvangorganisatie DOK13 een concept ontwikkeld om haar peuters van 2 tot 4 jaar zowel opvang te bieden als spelenderwijs voor te bereiden op het basisonderwijs

Dok13

Praatmaatgroep

Problemen zoals bijvoorbeeld articulatieproblemen, taalproblemen, stotteren, slissen en problemen in de lees- en schrijfvaardigheden kunnen begeleid worden door een logopedist binnen ons Kindcentrum.

Sanne van Westerneng

Gigant

Gigant biedt binnen de Gong muziek-, theater- en danslessen aan.

Markant

CJG

De school is verbonden via een schoolmaatschappelijk werker en een jeugdverpleegkundige aan de school. De jeugdverpleegkundige houdt een paar maal per jaar spreekuur in de school. Een laagdrempelige manier om vragen en zorgen te kunnen delen.

CJG

Marant

Dyslexiescreening en dyslexiebegeleiding

Marant

Leeuwis Fysiogroep

Problemen met de motorische en de algehele ontwikkeling van het kind kunnen begeleid worden door een fysiotherapeut binnen ons Kindcentrum.

Leeuwis

Coda

Ons intensieve contact met Coda is gericht op het vergroten van het plezier in lezen van onze leerlingen.

Coda