Talentenmiddag

Taal, lezen, rekenen en spelling zijn belangrijke vakken. Daarnaast is de creatieve vorming van kinderen een belangrijk speerpunt van onze school. Ook hierbij streven we kwaliteit na. We organiseren de creatieve vakken groepsdoorbroken voor groep 3,4,5 en voor groep 6,7,8. Rondom een thema worden de creatieve vakken tekenen, handvaardigheid, muziek, drama, dans, koken en techniek in een cyclus 5 of 6 aaneengesloten lessen aangeboden. Ontdekken, samenwerken, leren en presenteren kenmerken deze organisatievorm. Cultuurorganisatie Markant participeert gedurende het gehele jaar tijdens onze talentenmiddagen. We sluiten de lessencyclus af met een presentatie.  

 

Creatieve vakken

Ook hierbij streven we kwaliteit na. We organiseren de creatieve vakken groepsdoorbroken voor groep 3, 4, 5 en voor groep 6, 7, 8. Rondom een thema worden de creatieve vakken tekenen, handvaardigheid, muziek, drama, dans, koken en techniek in een cyclus 5 of 6 aaneengesloten lessen aangeboden. Ontdekken, samenwerken, leren en presenteren kenmerken deze organisatievorm. Cultuurorganisatie Markant participeert gedurende het gehele jaar tijdens onze talentenmiddagen. We sluiten de lessencyclus af met een presentatie.