Lift

Op onze school wordt plusbegeleiding in de eerste plaats vormgegeven door middel van compacten en verrijken in de groep. Leerlingen maken minder basisstof, maar moeten in plaats daarvan verrijkingswerk maken. Kinderen voor wie het verrijkingsaanbod in de groep niet voldoende is krijgen extra begeleiding.  

 

Extra begeleiding

In groep 1/2 krijgen kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong wekelijks uitdagende opdrachten in een klein groepje binnen de eigen groep door de leerkracht van de interne plusgroep.

Voor leerlingen uit groep 3 t/m 8, die meer uitdaging nodig hebben, extra begeleiding bij leren leren of baat hebben bij contact met ontwikkelingsgelijken, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan De Lift.

 

Interne plusgroep 'De Lift'

De Lift is een interne plusgroep, die wekelijks 50 minuten bij elkaar komt. In De Lift leren we de leerlingen leren en werken. We bepalen samen wat het doel is van een opdracht, hoe ze dat doel kunnen behalen en aan welke eisen het eindproduct zou moeten voldoen. Door een gerichte begeleiding van de leerlingen bij moeilijke projecten, worden de leerlingen gestimuleerd zichzelf uit te dagen en dieper in een onderwerp te duiken. Met gevarieerde onderwerpen vanuit alle vakgebieden ontwikkelen we een brede interesse bij de leerlingen. Daarnaast zijn we bezig met het leren kennen van jezelf, je kwaliteiten en valkuilen en het ontwikkelen van een mening.