Laptops

De school maakt tijdens de lessen in alle groepen gebruik van digiborden. Daarnaast werken de kinderen regelmatig met mini laptops Voor iedere groep zijn educatieve programma’s beschikbaar, als aanvulling op de verschillende vakken, zoals bij taal en rekenen.  

Werken op mini laptops. 

De kinderen hebben toegang tot verwerkingssoftware van onze methoden en een cloud omgeving, waarin ze werken aan bijvoorbeeld een presentatie voor IPC. De leerlingen kunnen overal en met ieder device met internetverbinding in hun documenten en presentaties werken. We stimuleren de leerlingen ook hun werk thuis te openen en hun ouders op de hoogte te brengen van waar ze op school aan werken. Zo hopen we de ouderbetrokkenheid bij het leerproces van de leerlingen te verhogen.