sponsoring

In bepaalde gevallen is sponsoring toegestaan. We hanteren hiervoor het convenant sponsoring die is vastgelegd door de staatssecretaris met vijftien organisaties in het primair onderwijs.

Het convenant en aanvullende regels en afspraken zijn te vinden op:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-sponsoring-in-het-primair-en-voortgezet-onderwijs.