Nieuwsoverzicht

 • 25-6-2020

  SOZKA

  De Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Apeldoorn (SOZKA) verzorgt onderwijs voor kinderen die in het ziekenhuis liggen of thuis worden verpleegd. SOZKA werkt samen met Onderwijs Zieke Leerlingen IJsselgroep.

  Uw kind komt in aanmerking voor onderwijs thuis als uw kind leerplichtig is en het in verband met ziekte (voorlopig) niet naar school kan. Het onderwijs wordt gegeven door onderwijsbevoegde vrijwilligers.

  Wanneer dit voor uw kind geldt kunt u samen met de groepsleerkracht of intern begeleider van onze school contact opnemen met SOZKA. SOZKA heeft altijd nauw contact met de school. Meer informatie vindt u op: www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl

  Lees meer
 • 31-10-2019

  AVG en mediagebruik

  Gebruik van foto’s en video’s van uw kind
  We maken regelmatig foto’s en video’s van activiteiten waar kinderen mee bezig zijn of om het onderwijs op onze school in beeld te brengen. Sommige foto’s worden dan bijvoorbeeld gebruikt in schoolkalender maar ook voor op de website, social media en andere communicatiemiddelen van de school. Bij de foto’s plaatsen we nooit adressen en telefoonnummers van medewerkers, leerlingen en ouders. Ook letten we er nauwkeurig op dat uw kind er representatief opstaat.

  Wanneer u uw kind aanmeldt op de school kunt u via Parro aangeven of er foto’s van uw kind gebruikt mogen worden voor onze communicatiemiddelen. Wilt u de toestemming tussentijds intrekken dan kan dat altijd via Parro.

  Let wel, het delen van foto’s van uw kind door andere ouders op bijvoorbeeld social media valt niet onder de verantwoordelijkheid van de school. Daarnaast gebruikt de intern begeleider van de school voor een klassenbezoek soms de video om aan de hand van beelden lessen of gedrag van kinderen te bespreken. Deze informatie blijft altijd tussen de leerkracht en de school video interactie begeleider (SVIB’er) en wordt niet zonder overleg met u aan derden getoond. Ditzelfde geldt voor stagiaires. Zij mogen enkel beelden maken van hun eigen functioneren en deze beelden alleen tonen aan de direct betrokkenen bij de stage.

  Lees meer
 • 20-9-2019

  Muziek op schoot

  Voor (groot) ouders en kinderen van 0-4 jaar.

  Voor aanmelden en meer informatie: ellenstarmans@gmail.com

  06-294 519 68

  Lees meer
 • 19-12-2018

  Parro

  Parro: het nieuwe platform voor oudercommunicatie 

  Sinds enige tijd gebruiken we op onze school het nieuwe digitale communicatieplatform Parro.   

  Waarom Parro? 
  De koppeling tussen Parro en ons leerlingsysteem Parnassys maakt communicatie over uw kind via dit platform erg makkelijk. Via Parro kunnen we u gemakkelijker en altijd op de hoogte houden, kunnen we in een veilige en afgeschermde omgeving leuke momenten en foto’s delen en hebben we de ruimte om zaken als gesprekken, uitjes, ouderavonden, et cetera gemakkelijk te organiseren met u als ouder.

  Account maken 
  U hebt als ouder een mail ontvangen waarin precies staat hoe u een account aanmaakt. Ook vindt u in deze mail een koppelcode die u nodig heeft voor het goed koppelen van uw account aan die van de leerkracht en klas. De Parro app kunt u downloaden via de Apple Store en Google Play. Voor gebruik van de app via Windowstelefoons en de computer, bekijk dan: talk.parro.com 

  Vragen 
  Heeft u vragen of bent u benieuwd naar alle mogelijkheden binnen de app? Lees dan meer in het digiduifbericht die wij u stuurden of kijk op parro.education/ouders/ of  
  parro.education/vragen-voor-ouders. Komt u er dan nog niet uit? Neem dan contact op met de leerkracht van uw kind.  

  Lees meer
 • 12-9-2018

  Spelend leren op Peutergroep De Gong

  We gaan weer een extra morgen open!

  Kom je proef spelen?

  Bekijk de flyer of advertentie van de Peutergroep voor meer informatie.

  Naast de maandag- dinsdag- en donderdag kunt u nu ook op woensdagmorgen gebruik maken van de Peutergroep. Onze opvangtijden sluiten aan op de schooltijden. Op maandag, dinsdag en donderdag tot 13.00 of 14.30 uur en op woensdag tot 12.30 uur.

  Lees meer
 • 30-5-2018

  Logopedie in de school

  In ons Kindcentrum bestaat de mogelijkheid om uw kind logopedische therapie te laten volgen. Gebleken is
  dat het voor sommige leerlingen een te zware belasting vormt om dit nog na schooltijd te laten plaatsvinden en bovendien bestaat daartoe niet altijd de mogelijkheid. De logopedie kan op deze manier beter geïntegreerd worden in de totale zorg van de school. Kindcentrum de Gong heeft deze zorg uitbesteed aan De Praatmaat Groep (sinds 1989).
  Logopedist Rommie Brouwer is elke dinsdag op school aanwezig. Zij verzorgt zowel het onderzoek als de behandeling van problemen
  op het gebied van spraak, taal, stem, mondmotoriek en gehoor in een daartoe speciaal ingerichte logopedieruimte. Sanne is een ervaren logopedist. Zij is kwaliteitsgeregistreerd en allround opgeleid met verschillende specialisaties. Voor vragen en/of advies kunt u geheel vrijblijvend bij haar terecht op de Gong.

  Behandeling geschiedt uitsluitend op indicatie en verwijzing van uw
  huisarts of specialist. Logopedie zit in het basispakket en wordt geheel
  of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie
  over o.a. de vergoeding kunt u terecht op de website:
  www.depraatmaatgroep.nl

  Aanmelden voor logopedie kan via het aanmeldformulier (verkrijgbaar op
  school) of online via de website, of door contact op te nemen met onze
  logopediste:

  Sanne van Westerneng

  Logopedist De Praatmaat Groep
  Tel.: 06 39761568
  Mail: sannevw@depraatmaatgroep.nl
  Werkdagen: ma, di, wo, vr

  DE PRAATMAAT GROEP
  info@depraatmaatgroep.nl
  06-12988729

  Lees meer
 • 29-10-2017

  Gigant in De Gong

  Het aanbod van Gigant in De Gong!

  Lees meer